چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

معنی و تفسیر و تعبیر فال حافظ از شعر چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

فال حافظ

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد

به هرزه بی می و معشوق عمر می‌گذرد

بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد

هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین

نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد

چو شمع صبحدمم شد ز مهر او روشن

که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد

به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت

بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد

صبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل

فدای نکهت گیسوی یار خواهم کرد

نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ

طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد

معنی فال

تعبیر اول

تصمیم گرفته اید که کاری را انجام دهید که بسیار مشکل است و در یک صورت در این راه موفق خواهید شد و آن این است که تمام توانتان را برای این کار بگذارید. اگر می خواهید در زندگی تان تغییر ایجاد کنید مطمئن باشید که باید از امروز شروع کنید و کارهایتان را به فردا موکول نکنید. در پایان اگر با توکل بر خداوند متعال تلاش کنید مطمئن باشید که به هر آنچه در دنیا و آخرت می خواهید ، خواهید رسید.

تعبیر دوم

زندگی تان را به بطالت نگذرانید و از فرصت هایتان نهایت استفاده را ببرید. روزهای رفته هرگز باز نمی گردد پس باید سستی و تنبلی را کنار بگذارید و با تلاش برای آینده دنیا و آخرت خود را همانگونه که دوست دارید بسازید. دل تان را با عشق صفا دهید که دنیا بدون عشق هیچ ارزشی ندارد.

غزل تصادفی

همچنین ببینید : فال حافظفال روزانهفال عطسهاشعار حافظ


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین