فال عطسه واقعی ، روش اصلی گرفتن فال عطسه اصل تمام روزهای هفته

فال عطسه

فال عطسه شنبه , فال عطسه یکشنبه , فال عطسه دوشنبه , فال عطسه سه شنبه , فال عطسه چهارشنبه , فال عطسه پنجشنبه , فال عطسه جمعه

فال عطسه یکی دیگر از انواع فال و طالع بینی است که می تواند برای مدتی شما را سرگرم کند. توجه داشته باشید که فال عطسه فقط برای تفریح و سرگرمی است. در ادامه می توانید با توجه به زمانی که در آن عطسه کرده اید فال خود را از گزینه های زیر پیدا کنید.

ساعتشنبهیکشنبه
۶-۷روز خوب میگذردکمی صبر کنید
۷-۸مواظب کارهایت باشامروز خوشحالی
۸-۹مطمئن باش دوستت دارددیدار
۹-۱۰خوشحالیمیخواهد تورا ببیند
۱۰-۱۱نامه دریافت میکنیباتوصحبت میکند
۱۱-۱۲دعوا میکنیدوستت دارد
۱۲-۱۳دیدارمواظب خودت باش
۱۳-۱۴دیداربا کسیبه گذشته فکر کن
۱۴-۱۵یک اتفاق بدزیبا به نظرمیر سد
۱۵-۱۶مهربانی می بینیعجله دردوستی داری
۱۶-۱۷یک روز خوب و عالیدرکارهایت کمی ناراحتی
۱۷-۱۸به تو فکر میکنددر کارهایت به توکمک میکند
۱۸-۱۹برای او ارزشمندیصبور باش
۱۹-۲۰کمکش کنمنتظرباش
۲۰-۲۱دیدار غیرمنتظرهخیانت میکنی
۲۱-۲۲درباره تو صحبت میکندصحبت در مورد توست
۲۲-۲۳درباره تو صحبت کردهبه رفتارت اهمیت می دهد
۲۳-۲۴درخواب تورامی بیندخواب خوشی می بینی
ساعت۲ شنبه۳ شنبه
۶-۷روز بدی دارییک  خیال
۷-۸همان میآیدمواظب دوستانت باش
۸-۹ازدست ۱نفر ناراحت می شویدررویایی هستی ولی نمیدانی
۹-۱۰به تو فکر میکندخوابهایت به حقیقت میپیوندد
۱۰-۱۱دبدار با کسی که دوستش داریبااورابطه برقرارمیکنی
۱۱-۱۲به تو می اندیشدازخوابی وحشت داری
۱۲-۱۳به آرزویت میرسیغمگینی
۱۳-۱۴به آرزوهایت میرسیبیش از حد کنجکاوی
۱۴-۱۵طرفداری از توفامیل میشوید
۱۵-۱۶یک سختی در راه داریبه زیبائیت نناز
۱۶-۱۷دوستت داردبه فکرآرزوهای گذشته ات باش
۱۷-۱۸صحبت درمورد توستدیداربا کسی که دوستش داری
۱۸-۱۹ازدواجنامه ای دریافت میکنی
۱۹-۲۰تهدیدمنتظری
۲۰-۲۱دیدار با کسی که سالها او را دیده ایبه فکر فرداباش
۲۱-۲۲یک شب ترسناکمضطربی
۲۲-۲۳یک اتفاق خوبکسی راجع به توحرف می زند
۲۳-۲۴خوابهای خوشبه فکرت می رسد
ساعت۴ شنبه۵ شنبه
۶-۷خواب تورا می بیندنامه دریافت میکنی
۷-۸درموردت کنجکاوی میکنددیدارغیرمنتظره
۸-۹مغرورنباشجوابش را بده
۹-۱۰اتفاقی برایت می افتدصحبت مهی میشود
۱۰-۱۱هرگز فراموشت نمیکنددوست دارد توراببیند
۱۱-۱۲به تو فکرمیکنددیدار
۱۲-۱۳هوشیار باشخبر خوش
۱۳-۱۴به تو احترام میگذارددلت پیش توست
۱۴-۱۵به حرف مردم اعتمادکندوستت دارد
۱۵-۱۶از تو خوشش می آیداذیتش نکن
۱۶-۱۷درست فکرکنبعدازظهر خوشی داری
۱۷-۱۸یک خبرجدیدمواظب اوقات باش
۱۸-۱۹دوست عزیزت می آیدکسی تو را دوست داردوتونمیدانی
۱۹-۲۰در تکاپوییهیچ اتفاقی نمی افتد
۲۰-۲۱بعدازظهر خوشی داریبه کارهایت فکرکن
۲۱-۲۲صحبت درباره توستخیانت کار نباش
۲۲-۲۳منتظر کسی هستیدیدار
۲۳-۲۴ازدواجخوش بختی
ساعتجمعه
۶-۷کمی صبر کن
۷-۸فامیل میشوید
۸-۹زیبایی امامغرور
۹-۱۰به مسافرت میروی
۱۰-۱۱بااورابطه برقرار میکنی
۱۱-۱۲اولین عشقش هستی
۱۲-۱۳صحبت درباره توست
۱۳-۱۴به میهمانی میروی
۱۴-۱۵عاشق او میشوی
۱۵-۱۶اورا می بینی
۱۶-۱۷مطمئن باش اولین عشقشی
۱۷-۱۸خیانت کار نباش
۱۸-۱۹ازدواج
۱۹-۲۰وقتی درد دل می کنی مراقب باش
۲۰-۲۱دررنج و سختی قرارمی گیرد
۲۱-۲۲کمی درباره خودت فکر کن
۲۲-۲۳به حرف مردم اهمیت نده
۲۳-۲۴مواظب خودت باش

چند ذکر توصیه شده که می توانید بعد از عطسه کردن بگویید :

ذکر ایام هفته ، الحمد الله ، الحمد الله ربِّ العالمین علی کلِّ حال ، الحمد الله ربِّ العالمین اللّهمَّ صل علی محمَّد و آلی محمَّد ، الحمد الله ربِّ العالمین، لاشریک له و صلی الله علی محمدٍ و اهلِ بیته ،  الحمد الله ربِّ العالمین حمداً کثیراً کما هو اهله و صلّی الله علی محمّدٍ النبیّ و آله و سلّم

همچنین ببینید : فال روزانه

فال عطسه واقعی ، روش اصلی گرفتن فال عطسه اصل تمام روزهای هفته
rated 3.9 of 39 votes

کامنت های تایید شده : 2 عدد

  • شماعااااااااااااااااااااااااااااااالی هستین

    • سلام و عرض ادب
      نظر لطف شماست دوست عزیز
      موفق باشید.

تمام حقوق این وبسایت متعلق به همدوره می باشد.