فال عطسه

فال عطسه,فال عطسه شنبه,فال عطسه یکشنبه,فال عطسه دوشنبه,فال عطسه سه شنبه,فال عطسه چهارشنبه,فال عطسه پنجشنبه,فال عطسه جمعه,thg uxsi,فال عطسه امروز,فال عطسه واقعی

فال عطسه امروز

فال عطسه یکی دیگر از انواع فال و طالع بینی است که می تواند برای مدتی شما را سرگرم کند. توجه داشته باشید که فال عطسه فقط برای تفریح و سرگرمی است. در ادامه می توانید با توجه به زمانی که در آن عطسه کرده اید فال خود را از گزینه های زیر پیدا کنید.

 

ساعتشنبهیکشنبه
۶-۷روز خوب میگذردکمی صبر کنید
۷-۸مواظب کارهایت باشامروز خوشحالی
۸-۹مطمئن باش دوستت دارددیدار
۹-۱۰خوشحالیمیخواهد تورا ببیند
۱۰-۱۱نامه دریافت میکنیباتوصحبت میکند
۱۱-۱۲دعوا میکنیدوستت دارد
۱۲-۱۳دیدارمواظب خودت باش
۱۳-۱۴دیداربا کسیبه گذشته فکر کن
۱۴-۱۵یک اتفاق بدزیبا به نظرمیر سد
۱۵-۱۶مهربانی می بینیعجله دردوستی داری
۱۶-۱۷یک روز خوب و عالیدرکارهایت کمی ناراحتی
۱۷-۱۸به تو فکر میکنددر کارهایت به توکمک میکند
۱۸-۱۹برای او ارزشمندیصبور باش
۱۹-۲۰کمکش کنمنتظرباش
۲۰-۲۱دیدار غیرمنتظرهخیانت میکنی
۲۱-۲۲درباره تو صحبت میکندصحبت در مورد توست
۲۲-۲۳درباره تو صحبت کردهبه رفتارت اهمیت می دهد
۲۳-۲۴درخواب تورامی بیندخواب خوشی می بینی
ساعت۲ شنبه۳ شنبه
۶-۷روز بدی دارییک  خیال
۷-۸همان میآیدمواظب دوستانت باش
۸-۹ازدست ۱نفر ناراحت می شویدررویایی هستی ولی نمیدانی
۹-۱۰به تو فکر میکندخوابهایت به حقیقت میپیوندد
۱۰-۱۱دبدار با کسی که دوستش داریبااورابطه برقرارمیکنی
۱۱-۱۲به تو می اندیشدازخوابی وحشت داری
۱۲-۱۳به آرزویت میرسیغمگینی
۱۳-۱۴به آرزوهایت میرسیبیش از حد کنجکاوی
۱۴-۱۵طرفداری از توفامیل میشوید
۱۵-۱۶یک سختی در راه داریبه زیبائیت نناز
۱۶-۱۷دوستت داردبه فکرآرزوهای گذشته ات باش
۱۷-۱۸صحبت درمورد توستدیداربا کسی که دوستش داری
۱۸-۱۹ازدواجنامه ای دریافت میکنی
۱۹-۲۰تهدیدمنتظری
۲۰-۲۱دیدار با کسی که سالها او را دیده ایبه فکر فرداباش
۲۱-۲۲یک شب ترسناکمضطربی
۲۲-۲۳یک اتفاق خوبکسی راجع به توحرف می زند
۲۳-۲۴خوابهای خوشبه فکرت می رسد
ساعت۴ شنبه۵ شنبه
۶-۷خواب تورا می بیندنامه دریافت میکنی
۷-۸درموردت کنجکاوی میکنددیدارغیرمنتظره
۸-۹مغرورنباشجوابش را بده
۹-۱۰اتفاقی برایت می افتدصحبت مهی میشود
۱۰-۱۱هرگز فراموشت نمیکنددوست دارد توراببیند
۱۱-۱۲به تو فکرمیکنددیدار
۱۲-۱۳هوشیار باشخبر خوش
۱۳-۱۴به تو احترام میگذارددلت پیش توست
۱۴-۱۵به حرف مردم اعتمادکندوستت دارد
۱۵-۱۶از تو خوشش می آیداذیتش نکن
۱۶-۱۷درست فکرکنبعدازظهر خوشی داری
۱۷-۱۸یک خبرجدیدمواظب اوقات باش
۱۸-۱۹دوست عزیزت می آیدکسی تو را دوست داردوتونمیدانی
۱۹-۲۰در تکاپوییهیچ اتفاقی نمی افتد
۲۰-۲۱بعدازظهر خوشی داریبه کارهایت فکرکن
۲۱-۲۲صحبت درباره توستخیانت کار نباش
۲۲-۲۳منتظر کسی هستیدیدار
۲۳-۲۴ازدواجخوش بختی
ساعتجمعه
۶-۷کمی صبر کن
۷-۸فامیل میشوید
۸-۹زیبایی امامغرور
۹-۱۰به مسافرت میروی
۱۰-۱۱بااورابطه برقرار میکنی
۱۱-۱۲اولین عشقش هستی
۱۲-۱۳صحبت درباره توست
۱۳-۱۴به میهمانی میروی
۱۴-۱۵عاشق او میشوی
۱۵-۱۶اورا می بینی
۱۶-۱۷مطمئن باش اولین عشقشی
۱۷-۱۸خیانت کار نباش
۱۸-۱۹ازدواج
۱۹-۲۰وقتی درد دل می کنی مراقب باش
۲۰-۲۱دررنج و سختی قرارمی گیرد
۲۱-۲۲کمی درباره خودت فکر کن
۲۲-۲۳به حرف مردم اهمیت نده
۲۳-۲۴مواظب خودت باش

چند ذکر توصیه شده که می توانید بعد از عطسه کردن بگویید :

ذکر ایام هفته ، الحمد الله ، الحمد الله ربِّ العالمین علی کلِّ حال ، الحمد الله ربِّ العالمین اللّهمَّ صل علی محمَّد و آلی محمَّد ، الحمد الله ربِّ العالمین، لاشریک له و صلی الله علی محمدٍ و اهلِ بیته ،  الحمد الله ربِّ العالمین حمداً کثیراً کما هو اهله و صلّی الله علی محمّدٍ النبیّ و آله و سلّم

 

این جداول که مشاهده نمودید، تعبیر عطسه و فال عطسه در کل روزهای هفته و ساعات شبانه روزی بود که باز هم متذکر می شویم که صرفا جنبه سرگرمی دارد و نباید به جملات و توصیه های آن اتکا کرد.

همچنین ببینید : فال روزانه

منبع فال عطسه آلامتو


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین