دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

معنی و تفسیر و تعبیر فال حافظ دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

فال حافظ

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت

یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم

افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت

بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار

حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت

با این همه هر آن که نه خواری کشید از او

هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت

ساقی بیار باده و با محتسب بگو

انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت

هر راهرو که ره به حریم درش نبرد

مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت

حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی

هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت

معنی فال

تعبیر اول

چرا عاقل کن کاری که باز آرد پشیمانی … کاری انجام داده اید که از انجام آن پشیمان و نادم شده اید و تمام وجودتان را احساس شکست گرفته است. در این شرایط حال خوبی ندارید و فکر می کنید هیچ دوست و پشتیبانی ندارید. این را بدانید که هیچ پیروزی بزرگی بدون شکست بدست نمی آید و شکست مقدمه پیروزی است. مژده ای برای شما هست و آن این است که با گذشت زمان انشاءالله به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت.

تعبیر دوم

درست که که یار شما عهدی که با هم بسته بودید را فراموش کرد و ستم هایی به شما کرد اما آگاه باشید که این موضوع برای شما یک امتحان است. هوشیار باشید تا بتوانید از این امتحان سربلند خارج شوید. شما مانند گذشته با مهربانی و محبت رفتار کنید و به عهدی که بسته اید وفادار باشید که یا گذشت زمان یار شما نادم می شود و باز خواهد گذشت.

غزل تصادفی

همچنین ببینید : فال حافظ روزانهفال روزانهفال عطسهاشعار حافظ


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین