رونق عهد شباب است دگر بستان را

معنی و تفسیر فال حافظ رونق عهد شباب است دگر بستان را

فال حافظ

رونق عهد شباب است دگر بستان را

می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را

ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی

خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش

خاکروب در میخانه کنم مژگان را

ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان

مضطرب حال مگردان من سرگردان را

ترسم این قوم که بر دردکشان می‌خندند

در سر کار خرابات کنند ایمان را

یار مردان خدا باش که در کشتی نوح

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

برو از خانه گردون به در و نان مطلب

کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را

هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است

گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد

وقت آن است که بدرود کنی زندان را

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

معنی فال

شما انسان خوب و بی آزاری بوده اید. در آینده ای نزدیک همه چیز بر وفق مراد شما خواهد بود ، البته این فرصت هم مانند همه فرصت ها گذراست و باید به خوبی قدرش را بدانید و از آن استفاده کنید. زیاد به دنبال مال دنیا نباشید زیرا خودش به سمت شما می آید. از گذشته تاریکی که در زندگی شخصی داشته اید خداحافظی کنید و با امید به خدا آینده ای روشن بسازید.

همچنین ببینید : فال روزانهفال عطسه دوشنبه


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین