مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

معنی و تفسیر و تعبیر فال حافظ مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

فال حافظ

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من

بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک

دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست

گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا

خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز

زان که درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست

معنی فال

شما انسان بسیار صادقی هستید و به همین دلیل در رفاقت و دوستی بسیار قالب اعتماد و فداکار هستید و دوستانتان می توانند با خیال راحت به شما اتکا کنند. شما انسانی عملگرا هستید و هیچگاه زیر قول هایتان نمیزنید. این صفات خوب در آینده شما تاثیر گذار خواهند بود و می توانند شما را به آنچه می خواهید نزدیک تر کنند ، البته سعی و تلاش و توکل بر خداوند متعال را نباید فراموش کنید.

غزل تصادفی

همچنین ببینید : اشعار حافظفال حافظ کاملفال روز تولدفال عطسه


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین