سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

معنی و تفسیر فال حافظ سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

فال حافظ

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع

دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت

آشنایی نه غریب است که دلسوز من است

چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت

خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد

خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست

همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم

خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت

ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی

که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت

معنی فال

با راهی که پیش گرفته دوستان و یاران نزدیک خود را از دست خواهید داد. عصبانیت و تندخویی با افراد مورد علاقه تان فقط باعث می شود آنها از دست شما رنجیده خاطر شوند. هیچ غریبه ای غمخوار شما نیست پس اطرافیانتان را از خود دور نکنید. به دنبال آرزوهای عجیب و کارهای غیر ممکن نباشید و با واقعیت کنار بیایید. در پایان مژده ای برای شما هست که کارهایتان در آینده روبراه خواهند شد البته تلاش و توکل به خداوند متعال را فراموش نکنید.

همچنین ببینید : فال امروزفال عطسه پنجشنبهاشعار حافظ


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین