اس ام اس التماس دعا

اس ام اس التماس دعا,sms eltemas doaa,شعر التماس دعا,متن التماس دعا,hs hl hs hgjlhs nuh

اس ام اس های جدید و زیبا برای التماس دعا و دعا کردن

اس ام اس التماس دعا

اس ام اس التماس دعا,اس ام اس دعا,شعر التماس دعا,متن التماس دعا,جملات التماس دعا,التماس دعا

اس ام اس التماس دعا

در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود

یاد ما باش که

محتاج دعائیم هنوز . . .

اس ام اس التماس دعا,اس ام اس دعا,شعر التماس دعا,متن التماس دعا,جملات التماس دعا,التماس دعا

اس ام اس دعا

یک سبد یاس سفید در رنگ امید

با هر چه صفا از سوی خدا

در شکل دعا تقدیم شما . . .

اس ام اس التماس دعا,اس ام اس دعا,شعر التماس دعا,متن التماس دعا,جملات التماس دعا,التماس دعا

پیامک التماس دعا

آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است

یاد آر که محتاج دعایت هستم . . .

اس ام اس التماس دعا,اس ام اس دعا,شعر التماس دعا,متن التماس دعا,جملات التماس دعا,التماس دعا

جملات التماس دعا

تو که آهسته میخوانی

قنوت گریه هایت را

میان ربنای سبز دستانت دعایم کن . . .

اس ام اس خدا,شعر خدا,متن خدا,جملات خدا,خدا

اشعار التماس دعا

چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعا

تو را به فاطمه (س) سوگند

التماس دعا . . .

اس ام اس التماس دعا,اس ام اس دعا,شعر التماس دعا,متن التماس دعا,جملات التماس دعا,التماس دعا

شعر التماس دعا

ما را به دعا کاش

فراموش نسازند

رندان سحر خیز که

صاحب نفسانند . . .

حافظ شیرازی

اس ام اس التماس دعا,اس ام اس دعا,شعر التماس دعا,متن التماس دعا,جملات التماس دعا,التماس دعا

اس ام اس التماس دعا

دعا چیست؟

طلب نیاز از درگاه بى نیاز

التماس دعا چیست؟

خوبانِ خدا را واسطه قراردادن

به درگاه آن بى نیاز

پس اى خوب خدا التماس دعا

اس ام اس التماس دعا,اس ام اس دعا,شعر التماس دعا,متن التماس دعا,جملات التماس دعا,التماس دعا

متن التماس دعا

مرا بسپار در یادت

به وقت ریزش باران

نگاهت گر به آن بالاست

و در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد

دعایم کن که

من محتاج محتاجم . . .

اس ام اس تنهایی,متن تنهایی,جملات تنهایی,شعر تنهایی,عکس تنهایی,تنهایی

اس ام اس های التماس دعا

دوست دارمش

از بند تا بلند

از دست تا دعا

از صبر تا خدا

حتی اگر همه بگویند : از آن من نیست

اس ام اس التماس دعا,اس ام اس دعا,شعر التماس دعا,متن التماس دعا,جملات التماس دعا,التماس دعا

اس ام اس و متن دعا

برایم دعا کن

اجابتش مهم نیست

مهم آرامشی است که بدانم تو به یادمی . . .

اس ام اس التماس دعا,اس ام اس دعا,شعر التماس دعا,متن التماس دعا,جملات التماس دعا,التماس دعا

اس ام اس التماس دعا
همچنین بخوانید: اس ام اس تبریک ماه رمضان جدید

❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین