اس ام اس فراموشی

اس ام اس های جدید و زیبا با موضوع فراموشی و فراموش شدن

اس ام اس فراموشی

اس ام اس های فراموش شدن

گاهی سراغم را بگیر

حالم را بپرس،

نگذار فکر کنم

چه پیش پا افتاده بودم

که بعد از آن همه خاطره

فراموش شدم . . .

اس ام اس فراموشی

به خودم قول می دهم که

فراموشت کنم

وقتی صبح می شود تو را که نه؛

ولی قولم را فراموش می کنم  . . .

شعر فراموشی

ز تاب آتش سودای عشقش

به سان دیگ دایم می زنم جوش

اگر پوسیده گردد استخوانم

نگردد مهرت از جانم فراموش

حافظ شیرازی

استاتوس فراموشی

تصمیم گرفتم

هر روز کمی از تو را

فراموش کنم

اشتباهم این بود که از

چشم هایت

شروع کردم . . .

متن فراموشی

بوی فراموشی گرفته ام

رنگ تنهایی

دلشکستگی

بغض و خاموشی . . .

چیزی نیست !

تاریخ مصرفم برایش گذشته است . . .

پیامک فراموش شدن

خود فراموش کرده ام

اما دلم

گاهی سراغش را میگیرد

دل است دیگر عقل ندارد . . .

جملات فراموشی

دلی کامد ز عشق دوست در جوش

بماند تا قیامت مست و مدهوش

ز بسیاری که یاد آرد ز معشوق

کند یکبارگی خود را فراموش

عطار نیشابوری

اس ام اس عاشقانه فراموشی

عادت می کنم

به داشتن چیزی و سپس نداشتنش

به بودن کسی و سپس به نبودنش

تنها عادت می کنم؛

اما فراموش نه . . .

اس ام اس غمگین فراموشی

گاهی بدون بغض و گریه

و بدون داد و هوار

باید قبول کنی

فراموش شدنت را . . .

جملات زیبا فراموشی

شنیده بودم خاک سرد است

این روزها اما

انگار آنقدر هوا سرد است که

زنده زنده فراموش می کنیم یکدیگر را . . .

پیام فراموشی

انصاف نیست

رفتن آدم ها با خودشون باشه

فراموش کردنشون با ما . . .

اس ام اس انتظار و فراموشی

هر روز صبح

یک تاب خالی را هل می دهم

تا به یاد داشته باشم

آدم ها به اوج که می رسند

دست ها را فراموش می کنند

اس ام اس خاطرات

خاطره ها هیچ وقت پاک نمی شوند
شاید کم رنگ بشوند
اما پاک نمی شوند
گوشه ای گم می شوند
گوشه ای از ذهنت را می گیرند…
و ناگهان
یک روز، یکجا
وسط خنده های مستانه
تورا به فکر فرو می برند
خاطره ها هیچ وقت پاک نمی شوند…

پیامک غمگین فراموشی

هرکسی آمد فقـط ،
یک شـب کـنارم ماند و رفت …
شب بخیـر ای ماه ،
می‌دانم که فردا رفـته‌ای ..

پیام دلتنگی

و هــــر کسی به اندازه‌ی دلتنگی‌هایش درگیرِ شب است..
#لیلا_مقربی

عشاقانه آرام

شـــــب با خیــــال اوســـــــــت کــــه خــــــــوابم نمـــــی‌برد
غَــــلتــی بـــــزن زمــــــانــه بــه پـــــهلویِ دیــــگــــــــرت…

#مهدی‌_ابوالقاسمی

اس ام اس فراموشی

❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین