اس ام اس دروغ

اس ام اس های جدید و زیبا با موضوع دروغ و دروغگویی به عاشق

اس ام اس دروغ

اس ام اس دروغ

و تنها

به خاطر شنیدن صدایت

دروغ هایت را باور می کنم !

متن دروغ گفتن

به دروغ هایش عادت کرده بودم

فقط از این می سوختم که برای اثباتش می گفت : به مرگ تو

شعر دروغ

هر کس بد ما به خلق گوید

ما دیده به بد نمی خراشیم

ما نیکی او به خلق گوییم

تا هر دو دروغ گفته باشیم

جملات دروغ

عجب طعم گسی دارد دروغ هایت

وقتی به خورد گوش هایم می رود ، تمام ذهنم را جمع می کند

عکس دروغ

دیوانگی های دلم را به دل نگیر

دست خودش نیست ،

طفلک باور کرده بود دروغ دوست داشتنت را . . .

اس ام اس های دروغ

چاره من نمی کنی چون کنم و کجا برم؟

شکوه بی نهایت و خاطر ناشکیب را

گر به دروغ هم بود شیوه مهر ساز کن

دیده عقل بسته‌ام کز تو خورم فریب را

رهی معیری

استاتوس دروغگویی

به یکدیگر دروغ نگویید ؛

آدم است

باور می کند

دل می بندد . . .

سید علی صالحی

اشعار دروغ

بگو راه را گم کرده بودم

بگو ساعتم خواب مانده بود

اصلا بگو به مترو ساعت هفت نرسیدم

برای شتابی که نداشتی

بهانه ای جور کن

جهان

با دروغ تو

زیبا می شود!

مریم نوابی نژاد

پیامک دروغ

درد یعنی

مرور اس ام اس هایی که

روزی باورشان داشتی

و امروز به دروغ بودنشان

ایمان آورده ای . . .

اس ام اس دروغ

کسی که به خودش دروغ می گوید

و به دروغ خودش گوش می دهد

کارش به جایی خواهد رسید که

هیچ حقیقتی را نه از خودش

و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد

داستایوسکی

استاتوس دروغ

و سکوت چه زیباست

وقتی میدانی همه دروغ می گویند . . .

پیامک سرنوشت

موهایم سفید شد
در انتظار کسی که
قرار بود با عاشقی
رو سفیدم کند ..

اس ام اس دروغ

⇦تــو بغلــش خواســتم خودمــو لــوس کنـم
خودمــو زدم ب خواب!!!!↭
اما شـنیدم زیر لـب گـفت: کـاش بـه جای تو
عــشـقم بغــلم بود…!!!
⇦ایــن بـود درد⇨

اس ام اس دروغ عشق

دل آدم براے بہ دست آوردن ڪسے ڪہ دوستش داریم
هرروز تند تر از روز قبل برایش میزند
ولے اگر همان دل از ڪسے ڪ دوستش داریم بشڪند
هرروز با خود میگویدڪہ ڪاش هیچوقت نمیزد

اس ام اس دروغ

❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین