مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت

معنی و تفسیر و تعبیر فال حافظ مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت

فال حافظ

مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت

خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت

پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن

که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت

سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم

که جان را نسخه‌ای باشد ز لوح خال هندویت

تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی

صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت

و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی

برافشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویت

من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی‌حاصل

من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت

زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی

نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت

معنی فال

شما اراده بسیار محکم و خوبی دارید و با این اراده و عزم راسخ می توانید کارهای زیادی انجام دهید. شما دنیا را بسیار زیبا می بینید و این بسیار خوب است. از زندگی خود راضی هستید و گاهی اوقات در خیالات خود به پرواز در می آیید و به جاهای خوبی هم می رسید البته این خیالات به تنهایی برای شما ثمری ندارند. از اراده قوی خود استفاده کنید تا بتوانید در واقعیت هم دنیا و آخرت خود را بسازید.

غزل تصادفی

همچنین ببنید : اشعار حافظفال حافظفال روز تولدفال عطسه


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین