اس ام اس و جملات کوتاه فلسفی زیبا و بامعنی از بزرگان و دانشمندان

اس ام اس و جملات کوتاه فلسفی زیبا و بامعنی از بزرگان و دانشمندان

اس ام اس فلسفی متن فلسفی ارزش ندارد انسان برای مبارزه کردن با کوته فکران خود را آزرده سازد زیرا پیروزی بر آنها هیچ ارزشی ندارد اس ام اس فلسفی عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد حضرت امیر (ع) جملات …

ادامه مطلب